RYBNIK. Zmiany w ruchu w rejonie cmentarzy

W okresie od 30 października do 2 listopada, w związku ze wzmożonym ruchem drogowym w okolicy cmentarzy, na terenie Rybnika wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu.

 

Apelujemy do wszystkich posiadaczy samochodów, mieszkających w pobliżu cmentarzy lub mogących korzystać z komunikacji miejskiej, o niekorzystanie w tych dniach ze swoich pojazdów.

 

Cmentarz główny (parafialno – komunalny):

 

 • ulica Rudzka – zakaz zatrzymywania się po prawej stronie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kotucza do wjazdu do domu pogrzebowego oraz po prawej stronie od skrzyżowania z ulicą Janiego do ulicy Kotucza,

 • ulica Gliwicka – zakaz zatrzymywania się po obu stronach drogi na odcinku od ronda Gliwickiego do ronda Europejskiego,

 • ulica Janiego – zakaz postoju na całej długości,

 • ulica Jaskółcza oraz Szczygłów – ruch jednokierunkowy od ulicy Janiego do ulicy Rudzkiej.

Parkingi:

 • parkingi przy głównym wejściu na cmentarz i przy domu pogrzebowym (Kaplica Cmentarna) przeznaczone będą dla osób mających trudności w poruszaniu się (posiadaczy obowiązujących kart parkingowych).

 • dla pozostałych uczestników ruchu pozostawiono do dyspozycji parkingi przy ulicach: Rudzkiej, Gliwickiej (przy kąpielisku Ruda), Brudnioka i Janiego.

 • dla osób korzystających z parkingów przy ulicy Gliwickiej i Janiego wejście na cmentarz od ulicy Jaskółczej.

 

Dzielnice:

Dzielnica Niedobczyce:

 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego i zakazu zatrzymywania się na całej długości ulicy Cienistej – wjazd na parkingi przy cmentarzu od ul. Wołodyjowskiego,
  a wyjazd na ulicę B. Krzywoustego,

 • ulica Wołodyjowskiego – zakaz zatrzymywania się na odcinku od skrzyżowania
  z ulicą Leszczyńskiego do ronda Garbocze.

 

Dzielnica Boguszowice Stare – cmentarz przy ul. Zadumy:

 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Zadumy, od ulicy Kłokocińskiej do ulicy Rajskiej i zakazu zatrzymywania się (po prawej stronie drogi).

 


Komunikacja miejska:

 • od 30 października do 1 listopada uruchomiona zostanie dodatkowa linia C, łącząca cmentarz z dzielnicami Smolna i Maroko-Nowiny. Linia ta będzie linią bezpłatną (bez konieczności rejestracji przejazdu przez pasażerów). Na pozostałych liniach w dalszym ciągu pasażerowie wnoszą opłaty.

 • w obrębie cmentarzy uruchomione zostaną dodatkowe przystanki:

  • Kotucza Cmentarz

  • Boguszowice Gotartowicka.

 • 30 października autobusy kurować będą według rozkładu sobotniego, zaś 31 października i 1 listopada według rozkładu niedzielnego.

Rozkład jazdy linii C

https://www.rybnik.eu/fileadmin/user_files/aktualnosci/2021/2021_10/cmentarz-Linia_C.pdf

 

 

Źródło: UM w Rybniku

 

 

 

RYBNIK. Zmiany w ruchu w rejonie cmentarzy
26/10/21